studie

 • Schetsende verkenning Dongen

  Voor een locatie in Dongen droegen we bij aan de scenario ontwikkeling rond de oude leerfabrieken. Met de gemeente als opdrachtgever werd in een open dialoog met omwonenden en stakeholders afgetast wat voor- en nadelen van verschillende scenario’s waren.

  Lees meer

 • Renovatieproject IKC Dynamiek

  Voor een ontwerpselectie voor de renovatie en verbouwing van een integraal kind centrum analyseerden en ontwierpen we, i.s.m. Bureau Herman van Berkum, een verheldering van een bestaande schoolgebouw.

  Lees meer

 • Bosrijk

  In samenwerking met stek-architecten hebben we een ontwerp gemaakt voor een wooncluster met 5 bijzondere duurzame woningen in een boomrijke omgeving.

  Lees meer

 • Waterstad

  In 2009 werd een uitvoerige studie gedaan naar het wonen en werken op water. Als case study werd ‘de blauwe hoef’ genomen en daarbij werd o.a. gekeken naar het omliggende gebied, ontsluiting, functionaliteit en optimale beleving van de natuur.

  Lees meer