Schetsende verkenning Dongen

Schetsende verkenning Dongen

Voor een locatie in Dongen droegen we bij aan de scenario ontwikkeling rond de oude leerfabrieken. Met de gemeente als opdrachtgever werd in een open dialoog met omwonenden en stakeholders afgetast wat voor- en nadelen van verschillende scenario’s waren.

Het doel was het voeren van een eerste gesprek, zonder het hebben van concrete of definitieve plannen. De concrete inspiratiebeelden zorgden er voor dat het gesprek gericht gevoerd kon worden en niet bleef hangen in abstracties.
Een open omgevingsdialoog was het resultaat.

Categorie:
Opdrachtgever: gemeente Dongen
Team: ism. Glowing Places