Waterstad

In 2009 werd een uitvoerige studie gedaan naar het wonen en werken op water.
Als case study werd ‘de blauwe hoef’ genomen en daarbij werd o.a. gekeken naar het omliggende gebied, ontsluiting, functionaliteit en optimale beleving van de natuur.

Ter plaatse van afgravingsgebieden (talrijk aanwezig en ontstaan door afgraving tbv de aanleg van snelwegen) werd onderzocht hoe wonen en werken op het water passend binnen de specifieke context en genietend van de flexibiliteit van de unit en beleving van het water gerealiseerd kan worden.
Daarnaast werd eveneens bestudeerd hoe middels een mobiele drijvende kantoorunit de werkplek naar de woning toe kan komen. Aanmeren voor de duur van een project in de Piushaven? Een flexibele werkplek als dependance voor het hoofdkantoor? Alles is mogelijk.

Locatie: Tilburg
Categorie:
Periode: ontwerponderzoek
Periode: 2009