Monumentale boerderij BOX

Monumentale boerderij BOX

De monumentale langhuisboerderij gelegen in het Brabantse landschap heeft een bijna intacte originele gebintenstructuur, die bestaat uit een drie beuken en 7 ankergebinten.

De boerderij is gebouwd eind negentiende eeuw en bestaat uit het voorhuis, de stal en de schuur. Rond 1995 heeft een flinke verbouwing plaatsgevonden en is het stalgedeelte in het midden van de boerderij verbouwd tot woonkeuken en slaapkamer.

Nu de woning een nieuwe generatie gaat huisvesten en de indeling op een aan aantal punten verouderd is, ligt er een voorstel waarmee de begane grond opener wordt en de woonkeuken groter. De badkamer in het hart van de woning wordt verwijderd en de kamer aan de Zuidgevel en de woonkamer aan de Noordgevel komen met elkaar in verbinding te liggen.

De nieuwe woonruimte is opener en transparanter. We gaan zorgvuldig om met de oude gebinten en de oude vuurplaats en zorgen met subtiele wijzigingen ervoor dat de tv een betere plaats krijgt, de studeerhoek een fijne plek wordt en de speelkamer een logische verbinding krijgt met de woonruimte.

Locatie: Boxtel
Categorie:
Periode: vergund gereed voor uitvoering
Periode: 2022-2023