Woning SW

Een mooie opgave voor een landelijk gelegen, levensloopbestendige, secuur gedetailleerde en gematerialiseerde woning. We maken een zeer integraal ontwerp waarbij we architectuur, interieur en verlichting voor onze rekening mogen nemen en samen kunnen laten smelten.

De villa ligt vrij in de landschapstuin die uniek gelegen. Het landschap is bepalend, de woning moet zich als helder volume presenteren en de beleving van het landschap in het huis moet optimaal zijn. De villa positioneert zich tegen de rand van de tuin en ligt tegen de bestaande houtwal bestaande uit essen en eiken.

De villa wordt gevormd door het grote dak dat op enkele plaatsen aansluit op het gevelvlak en het maaiveld raakt. Daarmee maakt het onderscheid tussen de entreezone op de West-kop van de woning en de private leefruimtes op de Oost-kop van de woning.

Onder het dak behouden we overal de ruimtelijkheid door een interessant spel van verschillende vides, vloeren en volumes waardoor de ruimtelijke beleving ontzettend divers is. Soms zit je in een volume, loop je onder een vloer of kijk je tot in de nok. De centrale verbindingsas loopt van de entree door tot in de zitkamer aan de andere kant, De as verweeft de verschillende segmenten en daarmee de ruimtelijke diversiteit van de woning.

Het ontwerp van de woning en de organisatie van de ruimtes is in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers tot stand gekomen. Een mooi staaltje van co-creatie waarbij we als architect ‘constructief eigenwijs’ zijn. Dat betekent dat we luisteren, analyseren en de wensen begrijpen om deze vervolgens samen te brengen en te versterken in ontwerp en verbeelding (maquettes, 3d-modellen, tekeningen en referenties). De opdrachtgever is expliciet onderdeel van dit proces en mede-eigenaar van het resultaat.

Categorie:
Opdrachtgever: privé
Team: Tielemans (constructie) - Eklips advies (installaties) - Aannemersbedrijf Wijnen - De Bruin Installatie - L. Wijnen Elektro BV
Periode: opgeleverd
Periode: 2019-2021