Woonhuis BOS

Woonhuis BOS

Op een prachtige locatie in Helmond wordt een woning ontworpen die bescheiden maar ook uitgesproken is.

We ontwierpen een woning die zich als het ware nestelt in het bestaande bos en een plek creëert onder de kruinen van de bomen. Daarnaast steekt de woning als het ware zijn kop tussen de bomen uit middels een theatrale kopgevel.

De woning is ontworpen op een maximale ruimtelijkheid zonder ‘te verdrinken’ in de ruimte. Losse plekken maken de woonbeleving divers. Variatie in beslotenheid, transparantie, afmetingen en onderlinge relatie zorgen voor diversiteit. Iedere plek heeft een duidelijke situering in het geheel.

De nieuwe woning wordt in een ensemble geplaatst met de bestaande garage die opgenomen wordt in de nieuwe materialisering. De materialisering is bescheiden en terughoudend. De woning wordt gebouwd middels een houten constructie en geprefabriceerde elementen. De vele uitkragingen waarborgen een comfortabel binnenklimaat en zorgen daarnaast voor een fluïde overgang tussen binnen en buiten.

Locatie: Helmond
Categorie:
Periode: In ontwikkeling
Periode: 2023-